برای ثبت شکایات و رسیدگی به ثبت شکایات هم میتوانید فرم زیر را پر بفرمایید هم با مدیریت مجموعه به شماره تماس : ۰۹۱۲۲۶۵۶۵۳۰ تماس بگیرید