Crash Bandicoot: On the Run

تاریخ انتشار:
۲۵ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
۴.۵
Google Play
۸۵
متاکریتیک

Crash Bandicoot: On the Run

۴.۵
Google Play
۸۵
متاکریتیک
بازی کراش باندیکوت یا بازی در سبک دونده بی پایان از کمپانی کینگ می باشد که از سری بازیهای کراش در سال 2021 برای موبایل منتشر شد . میتوانید اخبار و مقالات مرتبط را در قسمت بلاگ مشاهده کنید .
تاریخ انتشار:
۲۵ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox