در این فرم شما میتوانید با وارد کردن تعداد دلاری که در آفر بازی هست و ارسال عکس از آفر بازی

بعد از محاسبه قیمت بوسیله دیکاردو در مرحله بعد آن را پرداخت کنید در وارد کردن اطلاعات فرم بویژه شماره تماس و روش اتصال به بازی اطمینان حاصل کنید

پرداخت دلاری

پرداخت دلاری آنلاین
  • قیمت: 170,000 ریال تعداد/مقدار :
    در این قسمت تعداد دلاری که در آفر درج شده را وارد کنید.
  • 0 ریال
  • اطلاعات بازی

  • نام بازی مورد نظر را وارد کنید.
  • حتما ذکر شود که از کدام روش به بازی متصل شده اید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • 0 ریال