در این فرم شما میتوانید با وارد کردن تعداد دلاری که در آفر بازی هست و ارسال عکس از آفر بازی

بعد از محاسبه قیمت بوسیله دیکاردو در مرحله بعد آن را پرداخت کنید در وارد کردن اطلاعات فرم بویژه شماره تماس و روش اتصال به بازی اطمینان حاصل کنید

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]