Plato Games and Group Chats

تاریخ انتشار:
۰۷ دسامبر ۲۰۱۶
پلتفرم:
۴.۵
Google Play
۷۵
متاکریتیک

Plato Games and Group Chats

۴.۵
Google Play
۷۵
متاکریتیک
اگر طرفدار بازی‌های بورد گیم هستید، قطعا از دانستن اینکه هم‌اکنون می‌توانید با نصب یک برنامه مانند پلاتو Plato، مجموعه‌ای از بازی‌های محبوب را داشته باشید و علاوه بر این، در هر زمانی با جمع دوستان دلخواه خود و یا هر فردی در سرتاسر دنیا بازی کنید، خوشحال خواهید شد .
تاریخ انتشار:
۰۷ دسامبر ۲۰۱۶
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox